Tuesday, September 11, 2007

చక్ దే ఇండియా

[పాట వింటూ చదవ వలసిందిగా మనవి]
కుచ్ కరియె
కుచ్ కరియె
నస్ నస్ మేరీ ఖౌలే...
హొయే... కుచ్ కరియె
కుచ్ కరియె
కుచ్ కరియె
బస్ బస్ బడా బోలే...
అబ్ కుచ్ కరియె
హో...
కోయ్ తొ చల్ జిద్ద్ ఫరియే
డూబె, కరియె యా మరియే
హయె...
కోయ్ తొ చల్ జిద్ద్ ఫరియే
డూబె, కరియె యా మరియే

చక్ దే...
హో చక్ దే ఇండియా
చక్ దే...
హో చక్ దే ఇండియా ||2||

నోవేర్ టు రన్ నోవేర్ టు హైడ్
దిస్ ఈజ్ ద టైం టు డూ ఇట్ నవ్ ||2||

గూంజోం మె గలియోం మె
రాషన్ కి ఫలియోం మె
మేలోం మె బీజోం మె
ఈదోం మె తీజోం మె
రేతోం కె దానోం మె
ఫిల్మోం కె గానోం మె
సడ్కోం కె గడ్డోం మె
బాతోం కె అడ్డోం మె
హూంకార ఆజ్ భర్ లే
దస్ బార బార్ కర్ లే
రెహ్నా న యార్ పీచే
కిత్నా భి కోయి ఖీంచే

టస్ హాయ్ నా
మస్ హై జి
జిద్ హై తో హొ
జిద్ హై జీ
పిస్నా యూహి
పిస్నా యూహి
పిస్నా యూహి
బస్ కరియే...
కోయ్ తొ చల్ జిద్ద్ ఫరియే
డూబె, కరియె యా మరియే
హయె...
కోయ్ తొ చల్ జిద్ద్ ఫరియే
డూబె, కరియె యా మరియే
చక్ దే...
హో చక్ దే ఇండియా
చక్ దే...
హో చక్ దే ఇండియా ||2||

నోవేర్ టు రన్ నోవేర్ టు హైడ్
దిస్ ఈజ్ ద టైం టు డూ ఇట్ నవ్ ||2||

లడ్తీ పతంగోం మె
బిడ్తీ ఉమంగోం మె
ఖేలోం కె మేలోం మె
బల్‌ఖాతి రైలోం మె
ఘన్నోం కె మీటే మె
ఖద్దర్ మె చీంటే మె
డూండో తొ మిల్ జావె
పత్తా వొహీ జొ మె
రంగ్ ఏస ఆజ్ నిఖ్రే
ఔర్ ఖుల్ కె ఆజ్ భిఖ్రే
మన్ గాయే ఏస హోలీ
రగ్ రగ్ మె జల్ కె బోలీ

టస్ హాయ్ నా
మస్ హై జి
జిద్ హై తో హొ
జిద్ హై జీ
పిస్నా యూహి
పిస్నా యూహి
పిస్నా యూహి
బస్ కరియే...
కోయ్ తొ చల్ జిద్ద్ ఫరియే
డూబె, కరియె యా మరియే
హయె...
కోయ్ తొ చల్ జిద్ద్ ఫరియే
డూబె, కరియె యా మరియే
చక్ దే...
హో చక్ దే ఇండియా
చక్ దే...
హో చక్ దే ఇండియా ||2||

1 comment:

Anonymous said...

bane kastapaddav ra abaya...eee manchi pani chestuune vundu...all the best...
Simhapuri Simham